"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE 2013

Dodano: 2013-11-12 00:00:00


Ostatnio zmodyfikowano: 2013-11-12 13:55:28


WARSZTATY ŚWIĄTECZNE

Dodano: 2013-11-11 00:00:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WARSZTATY ŚWIĄTECZNE

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-11-12 13:49:39


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dodano: 2013-11-08 00:00:00Plan obchodów:
- 13 listopada 2013 r., godz. 17:00 - 18:30, klasa VI i grupa gimnazjalna
- 14 listopada 2013 r., godz. 17:00 - 19:10, klasa III, IV i V

Uwaga!
Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem.


Ostatnio zmodyfikowano: 2013-11-08 01:19:25


CHOINKI JEDYNKI 2013

Dodano: 2013-11-05 00:00:00

Choinki Jedynki 2013
Maluj i pomagaj razem z nami!

W niedzielę 20 października odbyła się inauguracja XII akcji i aukcji charytatywnej Pierwszego Programu Polskiego Radia "Choinki Jedynki 2013".

Pieniądze uzyskane z aukcji przekazane zostaną na rzecz Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i Stowarzyszenia Debra Polska "Kruchy Dotyk".

Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Akcja charytatywna Pierwszego Programu Polskiego Radia połączona jest z konkursem plastycznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, który również rozpoczyna się 20 października.

Starannie zabezpieczone rysunki można wysyłać do 25 listopada 2013 r. pod adres:

Polskie Radio, Pierwszy Program, 00-977 Warszawa, Aleja Niepodległości 77/85,z dopiskiem "Choinki Jedynki".


REGULAMIN KONKURSU

http://www.polskieradio.pl/7/169/Artykul/956881

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-11-05 13:39:12


UNIA - KONFERENCJA

Dodano: 2013-10-18 00:00:00

W Bernie, dnia 9 listopada 2013 r. od godz. 16:00 do godz. 20:00, odbędzie się konferencja dla Polonii mieszkającej w Szwajcarii.
Temat spotkania: Pracować w Szwajcarii
Harmonogram konferencji znajduje się w załączeniu.

HARMONOGRAM KONFERENCJI.pdf (267.54KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-10-18 01:56:40


I TY MOŻESZ POMÓC

Dodano: 2013-10-18 00:00:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej.
Tym razem możemy pomóc dzieciom.

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-10-18 01:51:47


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dodano: 2013-10-14 00:00:00

W tym wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. W. Micuty w Genewie
samych sukcesów dydaktycznych i wychowawczych
w roku szkolnym 2013 / 2014
Kinga Zwalińska
Kierownik SPK w Genewie

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-10-14 19:07:16


NOWY DYREKTOR Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

Dodano: 2013-10-02 00:00:00

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, iż Pani Anna Atłas od 1 października 2013 r. pełni funkcję Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, który jest naszym organem nadrzędnym.
Z poważaniem
Kinga Zwalińska

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-10-02 23:30:54


ŚWIADECTWA SZKOLNE

Dodano: 2013-10-02 00:00:00

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-10-02 00:39:07


SZKOLENIA ON-LINE

Dodano: 2013-09-02 00:00:00

10 września jest uruchamiana kolejna edycje szkoleń doskonalących on-line.
Informacja o tych szkoleniach znajduje się na stronie www.pcn.lublin.pl/szkolenia.

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-09-02 00:39:32


Idź do strony