"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Kadra nauczycielska SPK w Genewie

Dodano: 2010-03-21 00:00:00

Kierownik SPK im. W. Micuty w Genewie:

 • mgr Kinga Zwalińska
  tel. 00 41 76 20 64 283

Nauczyciele:

 • Beata Szurnicka beata.szurnicka@szkolapolska.ch
  mgr stosunków międzynarodowych
  mgr filologii polskiej 
  specjalizacja nauczycielska i literaturoznawczo-językoznawcza 
  - kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wiedzy o Polsce

  nauczycielka języka polskiego kl. IVa, kl. VIII grupy gimnazjalnej oraz wiedzy o Polsce w klasie IVb                                                                                                                               
 • Ewelina Pisarska - Yui ewelina.pisarska-yui@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalizacja pedagogiczna
  - nauczanie języka polskiego jako obcego


  nauczycielka klas: VI i VII       
 • Kinga Zwalińska kinga.zwalinska@szkolapolska.ch
  - mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej
  - Studia Podyplomowe Filologia Polska - Logopedia s
  - kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wiedzy o Polsce
nauczycielka klas: I a, I  b, II a oraz wiedzy o Polsce w kl. IV a 
 • Marta Urbaniec marta.urbaniec@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalizacja filmoznawcza                                                 - Studia Podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne  

nauczycielka klasy IV b, V oraz wiedzy o Polsce w kl. V, VI i VII

- mgr pedagogiki specjalnej
- specjalizacja: terapia pedagogiczna i rewalidacja 
  indywidualna
- licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej
  i przedszkolnej


nauczycielka klasy: II b i III

Ostatnio zmodyfikowano: 2018-10-01 18:44:02