"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Kadra nauczycielska SP w Genewie

Dodano: 2010-03-21 00:00:00

Kierownik SP im. W. Micuty w Genewie:

 • mgr Kinga Zwalińska
  tel. 00 41 76 20 64 283

Nauczyciele:

 • Beata Szurnicka beata.szurnicka@szkolapolska.ch
  mgr stosunków międzynarodowych
  mgr filologii polskiej 
  specjalizacja nauczycielska i literaturoznawczo-językoznawcza 
  - kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wiedzy o Polsce

  -nauczycielka klasy V, łączonych klas VII i VIII oraz grupy licealnej                                                                                                                           
 • Ewelina Pisarska - Yui ewelina.pisarska-yui@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalizacja pedagogiczna
  - nauczanie języka polskiego jako obcego


  -nauczycielka klasy IV      
 • Kinga Zwalińska kinga.zwalinska@szkolapolska.ch
  - mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej
  - Studia Podyplomowe Filologia Polska - Logopedia s
  - kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wiedzy o Polsce
-nauczycielka klasy II a, II b oraz III a
 • Marta Urbaniec marta.urbaniec@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalizacja filmoznawcza                                                 - Studia Podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne  

-nauczycielka klasy VI 
Barbara Borgosz-Michniuk 

- mgr pedagogiki specjalnej
- specjalizacja: terapia pedagogiczna i rewalidacja 
  indywidualna
- licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej
  i przedszkolnej


-nauczycielka klasy I a, I b oraz III b

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-08-19 16:31:40