"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Kadra nauczycielska SPK w Genewie

Dodano: 2010-03-21 15:38:23

Kierownik SPK im. W. Micuty w Genewie:

 • mgr Kinga Zwalińska
  tel. 00 41 76 20 64 283

Nauczyciele:

 • Beata Szurnicka beata.szurnicka@szkolapolska.ch
  mgr stosunków międzynarodowych
  mgr filologii polskiej 
  specjalizacja nauczycielska i literaturoznawczo-językoznawcza 

  nauczycielka wiedzy o Polsce w klasie IV, V i VI oraz grupie gimnazjalnej                                                                                
 • Ewelina Pisarska - Yui ewelina.pisarska-yui@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalizacja pedagogiczna
  - nauczanie języka polskiego jako obcego


  nauczycielka klasy: VI      
          - nauczycielka klas: IV, V
 • Kinga Zwalińska kinga.zwalinska@szkolapolska.ch
  - mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  - mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej
  - Studia Podyplomowe Filologia Polska - Logopedia

  nauczycielka klas: IIa, IIb, III 
 • Marta Urbaniec marta.urbaniec@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalizacja filmoznawcza                                                 - Studia Podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne  

nauczycielka grupy gimnazjalnej oraz klasy V i IV

- mgr pedagogiki specjalnej
- specjalizacja: terapia pedagogiczna i rewalidacja 
  indywidualna
- licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej
  i przedszkolnej


nauczycielka klasy: I  

Ostatnio zmodyfikowano: 2016-10-17 18:12:20