"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Rada Rodziców przy SPK w Genewie

Dodano: 2010-03-21 00:00:00


Rada Rodziców działa w ścisłej współpracy z kadrą nauczycielską. Jest organizatorem spotkań integracyjnych, wycieczek, pikników szkolnych oraz finansuje dodatkowe potrzeby szkoły.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
 • Przewodnicząca:
 • Zastępca Przewodniczącego:
 • Sekretarz: 
 • Skarbnik:
 • Przedstawiciele:  - klasa VIII i III gimnazjalna,  - klasa VI -VII, Pani Justyna Tokarska - Drózd, - klasa V,  - Pani  - klasa IV A,    - klasa IV B, Pani Katarzyna Tarasiuk-Stanisławek - klasa III,  Pani Barbara Gorzawska - klasa II A,  Pani Anna Peryt - klasa II B,  Pani Ewelina Sosin- klasa I A, Pani Monika Stodulska i Pan Barłomiej Urbaniec
adres e-mail: rada.rodzicow@szkolapolska.ch


Rada Rodziców działa w ścisłej współpracy z kadrą nauczycielską. Jest organizatorem spotkań integracyjnych, wycieczek, pikników szkolnych oraz finansuje dodatkowe potrzeby szkoły.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
 • Przewodnicząca: Pani Agnieszka Więcek
 • Zastępca Przewodniczącego: Pani Małgorzata Woźniak
 • Sekretarz: Pani Katarzyna Bequillard
 • Skarbnik: Justyna Przybysz
 • Przedstawiciele: nie wybrano przedstawiciela RR - grupa gimnazjalna,  Pani Aneta Baran - klasa VII, Pani Sylwia Kurek - klasa VI,  - Pani Agnieszka Więcek - klasa V,   Pan Damian Gajewski - klasa IV, Pani Małgorzata Woźniak - klasa III A,  Pani Justyna Przybysz - klasa III B,  Pan Michał Strychalski - klasa II,  Pani Katarzyna Bequillard - klasa I

adres e-mail: rada.rodzicow@szkolapolska.ch

Pierwsze zebranie RR, w roku szkolnym 2017/2018, odbyło się 2.10.2017 roku.


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
 • Przewodniczący: Pani Bożena Ankurowska
 • Zastępca Przewodniczącego: 
 • Sekretarz: Pani Anna Lewicka
 • Skarbnik: Pani Anna Dubert
 • Przedstawiciele: Pani Anna Dubert - grupa gimnazjalna,   Pani Bożena Ankurowska - klasa VI,  Pani Magdalena Brodzińska - klasa V,  Pani Agnieszka Więcek - klasa IV, Pani Marta Gwiazda - klasa III, Pani Barbara Dudek - klasa II A, Pani Alicja Szewczyk - klasa II B, Pani Anna Lewicka - klasa I

Na wniosek Rady Rodziców od roku szkolnego 2015 / 2016 będą systematycznie zamieszczane sprawozdania z zebrań RR.
Sprawozdanie nr 1 z 15.10.2015 r.
Sprawozdanie nr 2 z 09.11.2015 r.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016
 • Przewodniczący: Pani Bożena Ankurowska
 • Zastępca Przewodniczącego: Pani Sylwia Kurek
 • Sekretarz: Pani Edyta Chojnacka
 • Skarbnik: Pani Anna Dubert
 • Przedstawiciele: Pani Sylwia Kurek i Pani Anna Dubert - grupa gimnazjalna,  Pani Magdalena Brodzińska - klasa VI,  Pani Bożena Ankurowska - klasa V,  Pani Edyta Chojnacka - klasa IV, Pani Sylwia Golonka - klasa III, Pani Agnieszka Kiraly - klasa II, Pani Katarzyna Konik - Attar - klasa I
Pierwsze zebranie RR odbędzie się 15 października 2015 roku. Zapraszamy o godz. 19.00 do biblioteki SPK.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
 • Przewodniczący: Pan Marek Gąsior
 • Zastępca Przewodniczącego: Pan Krzysztof Brodziński
 • Sekretarz: Pani Agnieszka Gadomska
 • Skarbnik: Pani Anna Dubert
 • Przedstawiciele: Pan Marek Gąsior - grupa gimnazjalna,  Pani Anna Dubert - klasa VI,  Pan Krzysztof Brodziński - klasa V,  Pani Alicja Szewczyk - klasa IV, Pani Agnieszka Gadomska - klasa III, Pani Agata Zwolenik - Michalik - klasa IIa, Pan Edward Nowak - klasa IIb, Pani Agnieszka Kiraly - klasa I
Pierwsze zebranie RR odbędzie się 6 listopada br.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
 • Przewodniczący: Pan Marek Gąsior
 • Zastępca Przewodniczącego: Pan Krzysztof Brodziński
 • Sekretarz: Pani Agnieszka Gadomska
 • Skarbnik: Pani Anna Dubert
 • Przedstawiciele: Pani Sylwia Kurek - grupa gimnazjalna, Pan Marek Gąsior - klasa VI, Pani Anna Dubert - klasa V, Pan Krzysztof Brodziński - klasa IV, Pani Agnieszka Hada i Pan Andrzej Chmiel - klasa III, Agnieszka Gadomska - klasa II, Edward Nowak - klasa I
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013
 • Przewodniczący: Pan Marek Gąsior
 • Zastępca Przewodniczącego: Pan Krzysztof Brodziński
 • Sekretarz: Pani Anna Dubert
 • Skarbnik: Pani Katarzyna Białas
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012
 • Przewodniczący: Pan Marek Gąsior
 • Zastępca Przewodniczącego: Pan Krzysztof Brodziński
 • Sekretarz: Pani Anna Dubert
 • Skarbnik: Pani Katarzyna Białas

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

 • Przewodnicząca: Pani Monika Stodulska
 • Zastępca Przewodniczącej: Pani Małgorzata Szymczyk-Gagnier
 • Skarbnik: Pani Katarzyna Białas

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2009/2010

 • Przewodnicząca: Pani Monika Stodulska
 • Zastępca Przewodniczącej: Pani Małgorzata Szymczyk-Gagnier
 • Skarbnik: Pani Katarzyna Białas
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2007/2008
 • Przewodnicząca: Pani Joanna Crettenand
 • Sekretarz: Pani Renata Porzucek
 • Skarbnik: Pani Katarzyna Białas

Sprawozdanie 1 RR 15.10.2015r..pdf (46.36KB) Download

Sprawozdanie 2 RR 09.11.2015r..pdf (48.8KB) Download

Zebranie RR 2016 plakat.pdf (657.87KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2018-09-19 17:30:29