"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski