"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Kadra nauczycielska SPl w Genewie

Dodano: 2010-03-21 00:00:00

Kierownik SPl im. W. Micuty w Genewie:

Nauczyciele:

 • Beata Szurnicka beata.szurnicka@szkolapolska.ch
  mgr stosunków międzynarodowych
  mgr filologii polskiej 
  specjalizacja nauczycielska i literaturoznawczo-językoznawcza 
  - kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wiedzy o Polsce

  -nauczycielka klasy IV a, IV b,  łączonej V i VI oraz grupy licealnej                                                                                                                        
 • Kinga Zwalińska kinga.zwalinska@szkolapolska.ch
  - mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej
 • - Studia Podyplomowe Filologia Polska - Logopedia
  - kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wiedzy o Polsce  i języka polskiego
-nauczycielka klasy I a, I b oraz II
 • Marta Urbaniec marta.urbaniec@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalizacja filmoznawcza                                                 - Studia Podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne  

-nauczycielka klasy łączonej VII i VIII
Alicja Szewczyk
mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej - specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna
- licencjat z pedagogiki  - specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- przygotowanie pedagogiczne
- studia podyplomowe - nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
-nauczycielka klasy II i III 

Ostatnio zmodyfikowano: 2023-09-01 20:27:35