"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Kadra nauczycielska SPl w Genewie

Dodano: 2010-03-21 00:00:00

Kierownik SPl im. W. Micuty w Genewie:

 • mgr Kinga Zwalińska
  tel. 00 41 76 20 64 283

Nauczyciele:

 • Beata Szurnicka beata.szurnicka@szkolapolska.ch
  mgr stosunków międzynarodowych
  mgr filologii polskiej 
  specjalizacja nauczycielska i literaturoznawczo-językoznawcza 
  - kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wiedzy o Polsce

  -nauczycielka klasy IV oraz łączonej I i II liceum                                                                                                                        
 • Mariola Cyra mariola.cyra@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalizacja pedagogiczna
  - Studia podyplomowe: wiedza o kulturze


  -nauczycielka klasy V/VI     
 • Kinga Zwalińska kinga.zwalinska@szkolapolska.ch
  - mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej
 • - Studia Podyplomowe Filologia Polska - Logopedia
  - kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wiedzy o Polsce  i języka polskiego
-nauczycielka klasy I, III a oraz III b
 • Marta Urbaniec marta.urbaniec@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalizacja filmoznawcza                                                 - Studia Podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne  

-nauczycielka klasy VII/VIII
Barbara Borgosz-Michniuk 

- mgr pedagogiki specjalnej
- specjalizacja: terapia pedagogiczna i rewalidacja 
  indywidualna
- licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej
  i przedszkolnej


-nauczycielka klasy II A i II B

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-05-07 21:04:43