"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Rada Rodziców przy SPL w Genewie

Dodano: 2010-03-21 00:00:00

RADA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2021/2022

Las fundaciones públicas, los contratos no armonizados y la inseguridad jurídica | esPublicoBlog

Rada Rodziców działa w ścisłej współpracy z kadrą nauczycielską. Jest organizatorem spotkań integracyjnych, wycieczek, pikników szkolnych oraz finansuje dodatkowe potrzeby szkoły.
    Sprawozdania z zebrań są dostępne u sekretarza.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
 • Przewodnicząca: p. Agnieszka Więcek
 • Sekretarz: p. Katarzyna Frelek
 • Skarbnik: p. Anna Basińska
 • Przedstawiciele:  klasa Ia - Pani Iwona Zarroug, klasa Ib - Pani Anna Basińska, klasa II - Pani Katarzyna Frelek, klasa IIIa - Pani Agnieszka Kalbarczyk, klasa IIIb - Pani Justyna Przybysz, klasa IVa - Pani Monika Garstka, klasa IVb - Pani Ewelina Wojnar, klasa V i VI - Pani Anna Peryt, klasa VII i VIII – Pani Weronika Milowicz, LO – Pani Agnieszka Więcek. 
adres e-mail: rada.rodzicow@szkolapolska.ch

PIERWSZE ZEBRANIE RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
...........................................................................

RADA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2020/2021

Rada Rodziców działa w ścisłej współpracy z kadrą nauczycielską. Jest organizatorem spotkań integracyjnych, wycieczek, pikników szkolnych oraz finansuje dodatkowe potrzeby szkoły. 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
 • Przewodnicząca: p. Anna Czech
 • Sekretarz: p. Katarzyna Frelek
 • Skarbnik: p. Anna Basińska
 • Przedstawiciele:  klasa I - Pani Katarzyna Frelek, klasa IIa - Pani Katarzyna Bequillard, klasa IIb - nie wybrano Przedstawiciela do RR, klasa IIIa - Pani Sylwia Kurek, klasa IIIb - Pani Ewelina Wojnar, klasa IV – Pan Mateusz Sosin, klasa V i VI - Pani Agnieszka Więcek, klasa VII i VIII – Pani Anna Basińska, LO – Pani Anna Czech.  
adres e-mail: rada.rodzicow@szkolapolska.ch

Pierwsze zebranie Rady Rodziców 
oraz prezydium na rok szkolny 2020/2021
odbyły się 15 października br.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach


..................................................................................

Pierwsze zebranie Rady Rodziców 
oraz wybory przewodniczącego, zastępcy, 
 skarbnika i sekretarza na rok szkolny 2019/2020 
odbędą się 11 listopada br. (tj. poniedziałek), o godz. 19.00 
 w Bibliotece Szkoły Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie.
Image result for gif zebranie

Rada Rodziców działa w ścisłej współpracy z kadrą nauczycielską. Jest organizatorem spotkań integracyjnych, wycieczek, pikników szkolnych oraz finansuje dodatkowe potrzeby szkoły. 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
 • Przewodnicząca: p. Anna Czech
 • Zastępca Przewodniczącego: p. 
 • Sekretarz:  p. Ewelina Sosin
 • Skarbnik: p. Anna Basińska
 • Przedstawiciele:  klasa Ia - Pani Magdalena Kościńska, klasa Ib - Pani Martyna Zagrzejewska , klasa IIa - Pani Anna Czech , klasa IIb - Pani Monika Stodulska, klasa IIIa - Pani Barbara Gorzawska, klasa IIIb – Pani Ewelina Sosin, IV -  nie wybrano Przedstawiciela do RR, klasa V -  nie wybrano Przedstawiciela do RR, klasa VI  – Pani Justyna Tokarska-Drózd , klasa VII i VIII – Pani Anna Basińska, LO – Pani Barbara Gorzawska.   
adres e-mail: rada.rodzicow@szkolapolska.ch


Rada Rodziców działa w ścisłej współpracy z kadrą nauczycielską. Jest organizatorem spotkań integracyjnych, wycieczek, pikników szkolnych oraz finansuje dodatkowe potrzeby szkoły. 

Protokół 11.11.2019
Protokół 09.12.2019

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
 • Przewodnicząca: p. Monika Stodulska
 • Zastępca Przewodniczącego: p. Agnieszka Więcek
 • Sekretarz:  p. Justyna Tokarska – Drózd
 • Skarbnik: p. Barłomiej Urbaniec
 • Przedstawiciele:  - klasa Ia - Pani Ewelina Sosin, klasa Ib - Pani Monika Stodulska i Pan Barłomiej Urbaniec, klasa IIa - Pani Barbara Gorzawska, klasa IIb - Pani Anna Peryt, klasa III -  Pani Katarzyna Tarasiuk-Stanisławek, klasa IVa – Pani Malgorzata Wozniak, IVb -  Pani Anna Peryt, klasa V -  Pani Justyna Tokarska - Drózd, klasa VI i VII – Pani Agnieszka Więcek, VIII i III gimnazjalna - nie wybrano przedstawiciela.   
adres e-mail: rada.rodzicow@szkolapolska.ch


Rada Rodziców działa w ścisłej współpracy z kadrą nauczycielską. Jest organizatorem spotkań integracyjnych, wycieczek, pikników szkolnych oraz finansuje dodatkowe potrzeby szkoły.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
 • Przewodnicząca: Pani Agnieszka Więcek
 • Zastępca Przewodniczącego: Pani Małgorzata Woźniak
 • Sekretarz: Pani Katarzyna Bequillard
 • Skarbnik: Justyna Przybysz
 • Przedstawiciele: nie wybrano przedstawiciela RR - grupa gimnazjalna,  Pani Aneta Baran - klasa VII, Pani Sylwia Kurek - klasa VI,  - Pani Agnieszka Więcek - klasa V,   Pan Damian Gajewski - klasa IV, Pani Małgorzata Woźniak - klasa III A,  Pani Justyna Przybysz - klasa III B,  Pan Michał Strychalski - klasa II,  Pani Katarzyna Bequillard - klasa I

adres e-mail: rada.rodzicow@szkolapolska.ch

Pierwsze zebranie RR, w roku szkolnym 2017/2018, odbyło się 2.10.2017 roku.


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
 • Przewodniczący: Pani Bożena Ankurowska
 • Zastępca Przewodniczącego: 
 • Sekretarz: Pani Anna Lewicka
 • Skarbnik: Pani Anna Dubert
 • Przedstawiciele: Pani Anna Dubert - grupa gimnazjalna,   Pani Bożena Ankurowska - klasa VI,  Pani Magdalena Brodzińska - klasa V,  Pani Agnieszka Więcek - klasa IV, Pani Marta Gwiazda - klasa III, Pani Barbara Dudek - klasa II A, Pani Alicja Szewczyk - klasa II B, Pani Anna Lewicka - klasa I

Na wniosek Rady Rodziców od roku szkolnego 2015 / 2016 będą systematycznie zamieszczane sprawozdania z zebrań RR.
Sprawozdanie nr 1 z 15.10.2015 r.
Sprawozdanie nr 2 z 09.11.2015 r.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016
 • Przewodniczący: Pani Bożena Ankurowska
 • Zastępca Przewodniczącego: Pani Sylwia Kurek
 • Sekretarz: Pani Edyta Chojnacka
 • Skarbnik: Pani Anna Dubert
 • Przedstawiciele: Pani Sylwia Kurek i Pani Anna Dubert - grupa gimnazjalna,  Pani Magdalena Brodzińska - klasa VI,  Pani Bożena Ankurowska - klasa V,  Pani Edyta Chojnacka - klasa IV, Pani Sylwia Golonka - klasa III, Pani Agnieszka Kiraly - klasa II, Pani Katarzyna Konik - Attar - klasa I
Pierwsze zebranie RR odbędzie się 15 października 2015 roku. Zapraszamy o godz. 19.00 do biblioteki SPK.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
 • Przewodniczący: Pan Marek Gąsior
 • Zastępca Przewodniczącego: Pan Krzysztof Brodziński
 • Sekretarz: Pani Agnieszka Gadomska
 • Skarbnik: Pani Anna Dubert
 • Przedstawiciele: Pan Marek Gąsior - grupa gimnazjalna,  Pani Anna Dubert - klasa VI,  Pan Krzysztof Brodziński - klasa V,  Pani Alicja Szewczyk - klasa IV, Pani Agnieszka Gadomska - klasa III, Pani Agata Zwolenik - Michalik - klasa IIa, Pan Edward Nowak - klasa IIb, Pani Agnieszka Kiraly - klasa I
Pierwsze zebranie RR odbędzie się 6 listopada br.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
 • Przewodniczący: Pan Marek Gąsior
 • Zastępca Przewodniczącego: Pan Krzysztof Brodziński
 • Sekretarz: Pani Agnieszka Gadomska
 • Skarbnik: Pani Anna Dubert
 • Przedstawiciele: Pani Sylwia Kurek - grupa gimnazjalna, Pan Marek Gąsior - klasa VI, Pani Anna Dubert - klasa V, Pan Krzysztof Brodziński - klasa IV, Pani Agnieszka Hada i Pan Andrzej Chmiel - klasa III, Agnieszka Gadomska - klasa II, Edward Nowak - klasa I
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013
 • Przewodniczący: Pan Marek Gąsior
 • Zastępca Przewodniczącego: Pan Krzysztof Brodziński
 • Sekretarz: Pani Anna Dubert
 • Skarbnik: Pani Katarzyna Białas
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012
 • Przewodniczący: Pan Marek Gąsior
 • Zastępca Przewodniczącego: Pan Krzysztof Brodziński
 • Sekretarz: Pani Anna Dubert
 • Skarbnik: Pani Katarzyna Białas

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

 • Przewodnicząca: Pani Monika Stodulska
 • Zastępca Przewodniczącej: Pani Małgorzata Szymczyk-Gagnier
 • Skarbnik: Pani Katarzyna Białas

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2009/2010

 • Przewodnicząca: Pani Monika Stodulska
 • Zastępca Przewodniczącej: Pani Małgorzata Szymczyk-Gagnier
 • Skarbnik: Pani Katarzyna Białas
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2007/2008
 • Przewodnicząca: Pani Joanna Crettenand
 • Sekretarz: Pani Renata Porzucek
 • Skarbnik: Pani Katarzyna Białas

Sprawozdanie 1 RR 15.10.2015r..pdf (46.36KB) Download

Sprawozdanie 2 RR 09.11.2015r..pdf (48.8KB) Download

Zebranie RR 2016 plakat.pdf (657.87KB) Download

Sprawozdanie_1_2018-2019_2018-09-21.pdf (235.48KB) Download

Sprawozdanie_2_2018-2019_2018-10-15.pdf (242.23KB) Download

Regulamin_Rady_Rodzicow_2018_10_15.pdf (200.48KB) Download

Sprawozdanie_3_2018-2019_2019-02-08.pdf (242.22KB) Download

Sprawozdanie finansowe_RR_2019_2020.pdf (80.36KB) Download

Protokol_11.11.2019.pdf (34.76KB) Download

Protokol_09.12.2019.pdf (33.31KB) Download

Sprawozdanie_finansowe_RR_2020_21.pdf (78KB) Download

Sprawozdanie_RR_2020_21.pdf (27.3KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-02-08 10:42:12