"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

ZBIÓRKA ZABAWEK

Dodano: 2014-10-14 13:08:38


Ostatnio zmodyfikowano: 2014-10-14 13:08:38


UNIA - KONFERENCJA

Dodano: 2014-09-30 12:09:53

Szanowni Państwo,
w sobotę,  18 października 2014 r. w Zurychu będzie miała miejsce konferencja dla polskich pracowników w Szwajcarii i nie tylko.
Być może zainteresuje to niektóre osoby.
Szczegóły w załączeniu.
 

Zaproszenie na Spotkanie w Zurychu Zwiazki zawodowe wsparciem dla Polakow za granica wersja Polska.pdf (253.18KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-09-30 12:09:53


SPEKTAKL

Dodano: 2014-09-30 12:00:28

Przekazujemy informację o spektaklu

„Jan Karski (moje nazwisko jest fikcją)”

J. Karski - sztuka.docx (16.73KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-09-30 12:00:28


ZAMKNIĘCIE PROCESU REKRUTACJI

Dodano: 2014-09-02 01:21:01

Na rok szkolny 2014 /2015 została zamknięta procedura rekrutacyjna.


Ostatnio zmodyfikowano: 2014-09-02 01:21:01


OFERTA PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Dodano: 2014-06-03 14:32:05

OFERTY PRACY

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny

 im. Wacława Micuty w Genewie

zatrudni nauczycieli:
 wiedzy o Polsce i języka polskiego
na rok szkolny 2014 / 2015

 

1. Nauczany przedmiot: wiedza o Polsce (szkoła podstawowa i gimnazjum)

Wymagane kwalifikacje: 

 • mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym lub
 • mgr geografii z przygotowaniem pedagogicznym lub
 • studia wyższe kierunkowe o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie historii lub geografii


Wymagania pożądane: 

 • kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego
 • wiedza na temat parcy z uczniami polskimi poza granicami  Polski
 • umiejętność posługiwania się technologiami komputerowymi.


2. Nauczany przedmiot: język polski (szkoła podstawowa i gimnazjum)

Wymagane kwalifikacje: 

 • mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym lub
 • studia wyższe kierunkowe o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej.


Wymagania pożądane: 

 • kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego,
 • wiedza na temat parcy z uczniami polskimi poza granicami  Polski,
 • umiejętność posługiwania się technologiami komputerowymi.


Miejsce zatrudnienia: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Wacława Micuty
Miejsce wykonywania pracy: szkoły w Meyrin i Le Grand Saconnex
Ilość godzin dydaktycznych: kilka godzin tygodniowo, po godz. 16:00

    Osoby zainteresowane zatrudnieniem w SPK i posiadające wymagane kwalifikacje prosimy o przesłanie CV, kopii dyplomu, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz kwestionariusza osobowego na adres:

 praca@szkolapolska.ch

Dodatkowe informacje
1) Oświadczenia mają być podpisane własnoręcznie,
2) Kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem,
3) Oferty należy przesłać do 30 czerwca 2014 r,
4) Kierownik SPK w Genewie za pośrednictwem poczty elektronicznej zaprosi na rozmowę kwalifikacjną osoby, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu rekrutacji. Dopuszcza się romowę za pośrednictwem Skype’a.

 

    Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty osób, które nie zostały zatrudnione zostaną zniszczone.

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-3.doc (41KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-06-03 14:32:05


ZAPISY DO SPK 2014/2015

Dodano: 2014-05-12 22:13:39

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_2014.pdf (66.32KB) Download

ZAPISY DZIECI DO SZKOLY POLSKIEJ 2014_15.pdf (90.76KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-05-12 22:14:50


KONCERT "La musique des fleurs"

Dodano: 2014-04-30 16:40:50

Pragniemy poinformować o kolejnym wydarzeniu kulturalnym "z polskim akcentem", które odbędzie się w naszej okolicy już 18 maja br.
W załączeniu przedkładamy informację o koncercie "La musique des fleurs".

Musique des fleurs.pdf (99.7KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-04-30 16:53:52


CIASTA NA WIELKANOC

Dodano: 2014-04-02 10:15:35

Jeśli planują Państwo spędzić nadchodzące Święta w okolicach Genewy, to być może zainteresuje Państwa załączona oferta cukierni.

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-04-02 10:18:13


WYDARZENIA KULTURALNE W NASZEJ "OKOLICY"

Dodano: 2014-03-28 23:35:27


Ostatnio zmodyfikowano: 2014-03-28 23:35:27


GRZEGORZ KASDEPKE W NASZYM SPK

Dodano: 2014-03-20 10:40:13

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów
na spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży.
Pan Grzegorz Kasdepke przyjedzie na spotkanie z czytelnikami ze Szkolnego Punku Konsultacyjnego im. W. Micuty w Genewie.

Kasdepke - ogłoszenie.pdf (154.21KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-03-20 10:50:53


Idź do strony