"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

ŚWIADECTWA SZKOLNE

Dodano: 2013-10-02 00:00:00

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-10-02 00:39:07


SZKOLENIA ON-LINE

Dodano: 2013-09-02 00:00:00

10 września jest uruchamiana kolejna edycje szkoleń doskonalących on-line.
Informacja o tych szkoleniach znajduje się na stronie www.pcn.lublin.pl/szkolenia.

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-09-02 00:39:32


ŻYCZENIA NA WAKACJE

Dodano: 2013-06-28 00:00:00

Życzę wszystkiego najlepszego -

Wasza nauczycielka -

Jolanta Tyszko

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-06-28 11:23:18


OFERTY PRACY NA ROK SZKOLNY 2013/14

Dodano: 2013-06-10 00:00:00

OFERTY PRACY

Szkolny Punkt Konsultacyjny
 im. Wacława Micuty w Genewie poszukuje 
nauczycieli:
 wiedzy o Polsce, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, 
którzy rozpoczną pracę od 1 września 2013r.

1. Nauczany przedmiot: wiedza o Polsce
Wymagane kwalifikacje: 
  • mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym lub
  • mgr geografii z przygotowaniem pedagogicznym
2. Nauczany przedmiot: język polski
Wymagane kwalifikacje: 
  • mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym

3. Nauczany przedmiot: edukacja polonistyczna
Wymagane kwalifikacje: 

  • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
Miejsce zatrudnienia: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Wacława Micuty
Miejsce wykonywania pracy: szkoły w Meyrin i Grand Saconnex
Ilość godzin dydaktycznych: kilka godzin tygodniowo

    Osoby zainteresowane zatrudnieniem w SPK i posiadające wymagane kwalifikacje prosimy o przesłanie CV, kopii dyplomu oraz kwestionariusza osobowego na adres:
 kinga.zwalinska@szkolapolska.ch

    Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty osób, które nie zostały zatrudnione zostaną zniszczone.

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (41KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-06-10 01:52:25


SZKOLNY PIKNIK - 22 czerwca 2013 r.

Dodano: 2013-06-10 00:00:00


szkolny piknik 2012-13.pdf (267.14KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-06-10 11:27:27


DZIEŃ DZIECKA

Dodano: 2013-06-01 00:00:00

GRONO PEDAGOGICZNE DOŁĄCZA SIĘ DO ŻYCZEŃ :)

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-06-01 21:53:21


ZWIEDZAMY CERN

Dodano: 2013-05-21 00:00:00

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-05-21 20:49:03


DZIEŃ DZIECKA

Dodano: 2013-05-21 00:00:00

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-05-21 20:49:24


DZIEŃ MATKI

Dodano: 2013-05-13 00:00:00

Szanowni Państwo,
26 maja 2013 r. z okazji Dnia Matki organizujemy piknik dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i ich Rodzin.
Serdecznie zapraszamy!


DZIEN MATKI 26 maja 2013 r.pdf (1935.95KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-05-21 20:48:33


NAJLEPSZE ŻYCZENIA

Dodano: 2013-03-24 00:00:00

Dużo szczęścia i radości,

W pierwsze święto – dużo gości,

W drugie święto – dużo wody –

To dla zdrowia i urody.

Wiele jajek kolorowych

Świąt radosnych, no i zdrowych!

J

Szanownym Rodzicom i Kochanym Uczniom

życzy Grono Pedagogiczne

Ostatnio zmodyfikowano: 2013-03-24 20:48:27


Idź do strony