"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

NOWA PROCEDURA ZAPISU - OBOWIĄZUJE OD 8 CZERWCA 2016

Dodano: 2016-06-10 00:00:00


  


ZAPISY DZIECI DO POLSKIEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Przyjmujemy zgłoszenia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP w Genewie na rok szkolny 2016 / 2017.

 

1) Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej,  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego oraz zapisy nowych uczniów do pozostałych oddziałów trwają od 8 czerwca  do 22 czerwca br. 

2) ZGŁASZANI UCZNIOWIE MUSZĄ MIEĆ W ROKU 2016 UKOŃCZONY SIÓDMY ROK ŻYCIA. DZIECI SZEŚCIOLETNIE BĘDĄ PRZYJMOWANE NA PODSTAWIE PISEMNEGO WNIOSKU RODZICÓW I W MIARĘ POSIADANIA WOLNYCH MIEJSC.

3) Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym zgodnie z poniższą listą są dostępne w załączeniu. W procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia. Dokumentację rekrutacyjną stanowią:

a)   wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1,

b)  kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,

c) oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,

d)     oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,

e)    zaświadczenie ze szkoły lokalnej [warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu: a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub, b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki. ] Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane, *Zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPK. Niedostarczenie ww. zaświadczenie w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK.

f) oświadczenie o posiadaniu ważnego ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej oraz kopia polisy lub zaświadczenie od ubezpieczyciela załącznik nr 5. * Oświadczenie wraz z kopią ubezpieczenia należy dostarczyć nie później niż 15 września.

3) Dokumenty można składać drogą e-mail na adres genewa@orpeg.pl lub osobiście w następujących terminach:

o    14.06.2016 od godz. 16.00 – 16.30  - szkoła w Meyrin (Ecole de Meyrin-Monthoux adres: Rue Virginio-Malnati 44, 1217 Meyrin), dokumenty przyjmuje p. K. Zwalińska, która będzie czekała na osoby zainteresowane zapisaniem dzieci przed wejściem do szkoły.

o    15.06.2016 od godz. 18.30 – 19.00  - szkoła w Le Grand-Saconnex  (adres: Chemin de Torney 1, 1218 Le Grand-Saconnex), dokumenty przyjmuje p. A. Zarzycka która będzie czekała na osoby zainteresowane zapisaniem dzieci przed wejściem do szkoły.

o    16.06.2016 od godz. 18.30 – 19.00  - szkoła w Le Grand-Saconnex  (adres: Chemin de Torney 1, 1218 Le Grand-Saconnex), dokumenty przyjmuje p. E. Pisarska – Yui, która będzie czekała na osoby zainteresowane zapisaniem dzieci przed wejściem do szkoły.

4) Potwierdzenie złożenia dokumentów dziecka do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. W. Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5) Do 30 czerwca zostanie przekazana drogą elektroniczną informacja o wynikach rekrutacji. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK. Jeżeli zostanie wykorzystana liczba wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

6) W przypadku przyjęcia ucznia do SPK, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w SPK.

Wniosek_o_przyjecie_ucznia_do_SPK_zalacznik_1.pdf (74.81KB) Download

Kwestionariusz_zgloszeniowy_ucznia_do_SPK_zalacznik_2.pdf (137.04KB) Download

Oswiadczenia_Dane_osobowe_Powiadomienie_Wizerunek_zalacznik_3.pdf (122.71KB) Download

Oswiadczenie_o_spelnianiu_przez_dziecko_obowiazku_szkolnego_zalacznik_4.pdf (70.72KB) Download

Oswiadczenia_ubezpieczenie_OC_zalacznik_5.pdf (234.87KB) Download

Zapisy_do_SPK_Genewa_formularze_zalacznik_od_1_do_5.pdf (295.08KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2016-06-10 09:13:46


Formularze

Dodano: 2010-03-31 00:00:00

Zapisy do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Wacława Micuty w Genewie odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej (zapisy@szkolapolska.ch).Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej

1. Należy pobrać i wypełnić kwestionariusz osobowy.

2. Skan wypełnionego kwestionariusza należy przesłać na adres e-mail: zapisy@szkolapolska.ch

3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia dokumentów i wszelkie dodatkowe informacje.

4. W czasie zebrania należy przedłożyć oryginał wypełnionego kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o ubezpieczeniu OC wraz z kopią ubezpieczenia.

5. Osoby zainteresowane uzyskaniem legitymacji szkolnej proszone są o wypełnienie wniosku o wydanie legitymacji szkolnej, który wraz z fotografią należy przynieść na zebranie lub pierwszego dnia szkoły.

6. Pierwszego dnia szkoły należy  przynieść wyprawkę szkolną. Na stronie SPK od 1 lipca 2015 roku będzie dostępny wykaz podręczników i lektur.


Zapisy do klas II-VI Szkoły Podstawowej, I-III Gimnazjum oraz I-III LO

1. Należy pobrać i wypełnić kwestionariusz osobowy.

2. Skany wypełnionego kwestionariusza osobowego oraz ostatniego świadectwa szkolnego należy przesłać na adres e-mail: zapisy@szkolapolska.ch

3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia dokumentów.

4. Na zebraniu lub pierwszego dnia nauki szkolnej należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu klasę:

- oryginał wypełnionego kwestionariusza,  

- oświadczenie OC i kopię ubezpieczenia,

- wniosek o wydanie legitymacji szkolnej i fotografię (osoby, które chcą otrzymać legitymację),

- ryzę białego papieru do ksero.

Dodatkowo należy przynieść do wglądu oryginał ostatniego świadectwa szkolnego.

5. Wykaz lektur i podręczników będzie dostępny na stronie SPK od 1 lipca 2015 roku.


Pliki do pobrania:

ZAPISY_DZIECI_DO_SZKOLY_POLSKIEJ_2015-16.pdf (117.43KB) Download

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_2015-16.pdf (66.32KB) Download

UBEZPIECZENIE_OC_2015-16.pdf (142.03KB) Download

WNIOSEK_O_WYSTAWIENIE_LEGITYMACJI_SZKOLNEJ_2015 .pdf (225.13KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2015-03-09 23:18:59


Idź do strony