"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie

Dodano: 2010-05-13 17:49:31

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI DO SPK W GENEWIE
ZAKOŃCZYŁ SIĘ 15 CZERWCA 2017 R.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA BĘDZIE PRZEPROWADZONA
OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2017 R.
DZIECI BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ ZGŁOSZEŃ,
W MIARĘ WOLNYCH MIEJSC.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej, na rok szkolny 2017 / 2018 została zakończona.
Dzieci zgłaszane po 4.09.2017r., będą zapisywane na listę oczekujących.

  
  

Szkoła Polska w Genewie powstała w ramach systemu polskich szkół działających za granicą i funkcjonuje jako Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie. Szkoła finansowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Realizuje program nauczania ustalony przez Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie, który w listopadzie 2010 roku zmienił nazwę na Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

      Program nauczania obejmuje polską szkołę podstawową, gimnazjum i liceum w następującym zestawie przedmiotów:
  • edukacja polonistyczna
  • język polski
  • wiedza o Polsce

     Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły w zakresie nauczanych przedmiotów. Świadectwo wydawane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.Ostatnio zmodyfikowano: 2017-09-05 00:52:16