"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie

Dodano: 2010-05-13 17:49:31

ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 .
ZOSTAJE URUCHOMIONA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.

Szanowni Państwo,
przepraszamy za brak potwierdzeń przyjęcia do szkoły.
W dalszym ciÄ…gu czekamy na zatwierdzenie organizacji roku.
Niezwłocznie po jej otrzymaniu zostanie zamieszczony na stronie plan zajęć, terminarz oraz będzie do Państwa wysłana wiadomość.

UWAGA!
Do klasy pierwszej zostało zgłoszonych więcej dzieci niż
możemy przyjąć. Jeżeli dostaniemy zgodę, to będą otwarte dwa oddziały. W przypadku jednej klasy pierwszej będzie decydował wiek dziecka i kolejność zgłoszeń.

Niestety na dzień dzisiejszy również nie możemy przyjąć do SPK uczniów zgłoszonych do klasy II i IV. Jeżeli otrzymamy zgodę, to będą dwa oddziały.

Proszę nie sugerować się tegorocznym planem zajęć. W roku szkolnym 2018/2019 mogą nastąpić zmiany.
  
    
     SzkoÅ‚a Polska w Genewie powstaÅ‚a w ramach systemu polskich szkół dziaÅ‚ajÄ…cych za granicÄ… i funkcjonuje jako Szkolny Punkt Konsultacyjny przy StaÅ‚ym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie. SzkoÅ‚a finansowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Realizuje program nauczania ustalony przez Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo PrzebywajÄ…cych za GranicÄ… z siedzibÄ… w Warszawie, który w listopadzie 2010 roku zmieniÅ‚ nazwÄ™ na OÅ›rodek Rozwoju Polskiej Edukacji za GranicÄ….

      Program nauczania obejmuje polskÄ… szkoÅ‚Ä™ podstawowÄ…, gimnazjum i liceum w nastÄ™pujÄ…cym zestawie przedmiotów:
  • edukacja polonistyczna
  • jÄ™zyk polski
  • wiedza o Polsce

     Na koniec roku szkolnego uczeÅ„ otrzymuje Å›wiadectwo ukoÅ„czenia klasy lub szkoÅ‚y w zakresie nauczanych przedmiotów. Åšwiadectwo wydawane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.Ostatnio zmodyfikowano: 2018-07-10 08:51:46