"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Szkoła Polska im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie

Dodano: 2010-05-13 00:00:00

ZAWIESZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE


Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotyczącą koronawirusa i podejmowanymi działaniami profilaktycznymi, zajęcia w Szkole Polskiej w Genewie z dniem 11.03. zostają zawieszone.

Na stronie szkoły w zakładce "NOTATKI" będą udostępniane materiały do opracowania w domu oraz informacja o sposobie komunikacji z nauczycielem.

Z poważaniem

Kinga Zwalińska


.............................................................................


Szanowni Państwo,

nowy koronawirus "SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową." Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus.

 

W związku z powyższym, również w Szkole Polskiej wprowadzamy działania profilaktyczne: regularne mycie rąk i ich dezynfekcja, używanie ręczników jednorazowych, działania informacyjne.

 

Kierując się dobrem naszych uczniów, proszę, by osoby, które w ostatnim czasie przebywały w regionie ze zwiększoną ilością zachorowań, aby nie przychodziły do szkoły. W razie wystąpienia oznak podobnych do przeziębienia, m.in. kaszel, gorączka, proszę o niezwłoczny kontakt z odpowiednim punktem medycznym.

 

 

Apelujemy również do Państwa, o przekazywanie informacji, jeżeli w szkole lokalnej, gdzie uczęszczają Państwa dzieci pojawią się pierwsze przypadki zachorowania.

 

Na dzień dzisiejszy zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć. 

Dla osób nieobecnych Informacja o tym, co działo się w szkole zostanie zamieszczona w notatkach.
Szkoła Polska w Genewie powstała w ramach systemu polskich szkół działających za granicą i funkcjonuje jako Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie. Szkoła finansowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Realizuje program nauczania ustalony przez Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie, który w listopadzie 2010 roku zmienił nazwę na Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

      Program nauczania obejmuje polską szkołę podstawową, gimnazjum i liceum w następującym zestawie przedmiotów:
  • edukacja polonistyczna
  • język polski
  • wiedza o Polsce

     Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły w zakresie nauczanych przedmiotów. Świadectwo wydawane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.
plakat_KV_DLA_DZIECI.pdf (3355.8KB) Download

plakat_KV.pdf (229.01KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2020-03-12 14:44:36