"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie

Dodano: 2010-05-13 17:49:31

ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 .
ZOSTAJE URUCHOMIONA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.

UWAGA!
Do klasy pierwszej zostało zgłoszonych więcej dzieci niż
możemy przyjąć. Jeżeli dostaniemy zgodę, to będą otwarte dwa oddziały. W przypadku jednej klasy pierwszej będzie decydował wiek dziecka i kolejność zgłoszeń.

Niestety na dzień dzisiejszy również nie możemy przyjąć do SPK uczniów zgłoszonych do klasy II i IV. Jeżeli otrzymamy zgodę, to będą dwa oddziały.

Proszę nie sugerować się tegorocznym planem zajęć. W roku szkolnym 2018/2019 mogą nastąpić zmiany.
  
    
     Szkoła Polska w Genewie powstała w ramach systemu polskich szkół działających za granicą i funkcjonuje jako Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie. Szkoła finansowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Realizuje program nauczania ustalony przez Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie, który w listopadzie 2010 roku zmienił nazwę na Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

      Program nauczania obejmuje polską szkołę podstawową, gimnazjum i liceum w następującym zestawie przedmiotów:
  • edukacja polonistyczna
  • język polski
  • wiedza o Polsce

     Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły w zakresie nauczanych przedmiotów. Świadectwo wydawane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.Ostatnio zmodyfikowano: 2018-06-05 22:15:52