"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie

Dodano: 2010-05-13 00:00:00REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni Państwo,
1 września rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.
Dzieci będą przyjmowane do Szkoły Polskiej im. W. Micuty w Genewie zgodnie z kolejnością zgłoszeń i w miarę wolnych miejsc.
W celu zapisania dziecka konieczne jest przekazanie do szkoły wypełnionych formularzy.
Informujemy, iż w klasie Ia, IIa oraz IIIa nie ma wolnych miejsc.
Z wyrazami szacunku
Komisja Rekrutacyjna
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI W ZAKŁADCE ZAPISY LUB NA STRONIE WWW.GENEWA.ORPEG.PL
      
 Uwaga!
Informujemy, iż zakończył się pierwszy etap rekrutacji. W czasie trwania posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej spisano protokół.
W roku szkolnym 2019/2020 będą mogły rozpocząć naukę dzieci urodzone nie później niż w 2012 roku. 
W obecnych oddziałach znalazło się również miejsce dla kandydatów do klas starszych.
Jeżeli zostanie zatwierdzona organizacja, uwzględniająca zapotrzebowanie na dwa oddziały klasy pierwszej, to zgodnie z kolejnością zgłoszeń będą również przyjmowane dzieci, które urodziły się w 2013 roku.
Od 1 lipca do 3 lipca, do wszystkich z Państwa, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne dzieci będzie wysłana indywidualna wiadomość. 
Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 1 września 2019 roku. Informacja o tym, gdzie i w jakich godzinach można składać oryginały dokumentów zostanie zamieszczona na stronach SPK w ostatnich dniach sierpnia. Dopuszcza się możliwość przekazania dokumentacji w formie elektronicznej  na adres genewa@orpeg.pl w tytule podając "Rekrutacja uzupełniająca i imię dziecka".  Za przesłane internetowo dokumenty Szkołą nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony danych osobowych. Dla bezpieczeństwa, dokumenty można przesłać jako zaszyfrowane, zgodnie z procedurą dotyczącą obiegu w ten sposób wysyłanych plików. 
Z wyrazami szacunku
Komisja Rekrutacyjna


Szkoła Polska w Genewie powstała w ramach systemu polskich szkół działających za granicą i funkcjonuje jako Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie. Szkoła finansowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Realizuje program nauczania ustalony przez Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie, który w listopadzie 2010 roku zmienił nazwę na Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

      Program nauczania obejmuje polską szkołę podstawową, gimnazjum i liceum w następującym zestawie przedmiotów:
  • edukacja polonistyczna
  • język polski
  • wiedza o Polsce

     Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły w zakresie nauczanych przedmiotów. Świadectwo wydawane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Ostatnio zmodyfikowano: 2019-08-30 18:35:03